CONDITIONS D’UTILISATION 

De overeenkomst met Mobile Locker NV, waarop uitsluitend Belgisch Recht van toepassing,  komt tot stand zodra de gebruiker de locker in gebruik heeft genomen.  De gebruiker is verplicht zich te houden aan de schriftelijke en/of mondelinge gebruiksinstructies met betrekking tot de lockers.

 

Mobile Locker NV is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan dan wel vermissing van inhoud van een locker voor zover dat te wijten is aan het niet goed functioneren van die locker en voor zover deze schade en vermissing niet door een door de wederpartij gesloten verzekering wordt gedekt en vergoed. Een locker wordt geacht slechts dan niet goed te functioneren, indien deze niet werkt overeenkomstig de voor de locker geldende specificaties. Op straffe van verval van alle rechten dient de wederpartij voor het in gebruik nemen van een locker te controleren of deze leeg en schoon is en dat alle onderdelen van de locker werken naar behoren.  Bij het sluiten van de locker dient de gebruiker goed te verifiëren dat de deur van de locker slotvast zit

Indien bij definitieve gerechtelijke uitspraak geoordeeld zou worden dat Mobile Locker NV aansprakelijk is voor schade/diefstal, dan is de aansprakelijkheid van Mobile Locker NV beperkt tot de terugbetaling van het bedrag dat de klant verschuldigd is aan Mobile Locker NV ingevolge het gebruik van de lockers.

Mobile Locker NV is bevoegd om de aangeboden bagage zonder opgave van redenen te weigeren en/of te onderzoeken indien er redenen van verdenking zijn. Er mag in de locker niets opgeslagen worden wat gevaarlijk is of overlast kan opleveren, zoals bijvoorbeeld explosieven, chemicaliën, bederfelijk waar, levende wezens en toestellen met een groter wattage dan toegelaten (+50W).

De inhoud dient te worden opgehaald gedurende de aangegeven openingstijden en vóór het verstrijken van de gereserveerde huurperiode.  Na het verstrijken van de huurperiode wordt er een toeslag per uur aangerekend, deze toeslag is afhankelijk van de type van de locker. De lockers worden pas geopend nadat de verschuldigde tarieven volledig zijn voldaan. 

Na het verstrijken van de gebruiksperiode worden de lockers geledigd en wordt de inhoud bewaard door Mobile Locker NV. Indien de inhoud niet opgeëist wordt middels voorlegging van een geldig identiteitsbewijs en een omschrijving  van de inhoud binnen de periode van het festival, dan wordt de inhoud overhandigd aan de organisatie of de politie of bijgehouden door Mobile Locker NV gedurende 30 dagen. 

Indien de bagage dient verstuurd te worden zal eerst de huurprijs, administratieve kost van €15 + verzendkosten vereffend dienen te zijn.

CONTACT: Mobile Locker NV / KBO 0643 621 922 /
NIJVERHEIDSSTRAAT 94, 2160 WOMMELGEM, BELGIUM / HELP@MOBILELOCKER.EU