Polityka prywatności MobileLocker.eu

Niniejsza „Polityka prywatności” określa przetwarzanie danych osobowych przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie: Mobile Locker, z firmą Rijnkaai 13, 2000 Antwerpia i zarejestrowaną pod numerem VAT BE0643.621.922 (dalej: „MOBILNY LOCKER”).

Niniejsza polityka prywatności opisuje podstawowe informacje i procedury, w których przetwarzane są Twoje dane osobowe.

Podając swoje dane osobowe na stronie internetowej i formularze subskrypcji e-mail, akceptujesz przeczytanie Polityki prywatności i w szczególności zgadzasz się na wszystkie artykuły, w tym sposób przetwarzania zarządzany przez MOBILE LOCKER.

Artykuł 1 – Informacje ogólne

1.1 MOBILE LOCKER przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z „Ustawą uzgodnioną w grudniu 1992 r. O ochronie prywatności osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych”, zaktualizowaną ustawą z dnia 11 grudnia 1998 r. Oraz definicjami antyspamowymi w księdze XII ustawy o prawach gospodarczych, zajmującej się prawami gospodarki elektronicznej.

1.2 MOBILE LOCKER zobowiązuje się ponadto do przestrzegania europejskiego rozporządzenia 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Dotyczącego ochrony danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Artykuł 2 – Dane osobowe

2.1 Dane osobowe udostępniane MOBILE LOCKER można podzielić na 4 kategorie:

– Kategoria 1, bez rejestracji: twój adres IP

– Kategoria 2: przy rejestracji w biuletynie: Twój adres e-mail;

– Kategoria 3: poprzez pliki cookie: śledzenie lub wykorzystanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej;

– Kategoria 4: dane osobowe i generowanie leadów przy wprowadzaniu formularza;

2.2 MOBILE LOCKER gromadzi Twoje dane osobowe na różne sposoby:

  • Korzystając z plików cookie;
  • Wypełniając formularz zapytania o ofertę
  • Wypełniając formularz rejestracji w naszym biuletynie

 

2.3 Strona korzysta z plików cookie, które zbierają ograniczone dane osobowe. Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookie można znaleźć w oświadczeniu o plikach cookie lub Mobile Locker.be. 

Artykuł 3 – Cele przetwarzania danych

 

3.1 Ogólny cel:

MOBILE LOCKER będzie wykorzystywać zgromadzone dane osobowe wyłącznie w następujących celach:

– Kategoria 1: dostarczanie i ulepszanie tej witryny oraz włączanie danych osobowych do anonimowych statystyk, na podstawie których nie można ustalić tożsamości konkretnych osób lub firm, w oparciu o uzasadnione interesy lub MOBILE LOCKER w celu ciągłego ulepszania jej witryny i usług ;

– Kategoria 2: wysyłanie do Ciebie marketingu bezpośredniego, biuletynów, z wyraźną uprzednią zgodą jako podstawą prawną. Zezwolenie to można zawsze cofnąć;

– Kategoria 3: poprawa komfortu korzystania z Twojej wyraźnej uprzedniej zgody jako podstawy prawnej;

– Kategoria 4: dostawa i fakturowanie żądanych produktów lub usług wraz z podstawą prawną do dostarczenia zamówionego produktu lub usługi. Nie jesteś zobowiązany do ujawnienia wszystkich wymaganych danych osobowych, ale rozumiesz, że świadczenie niektórych usług staje się niemożliwe, gdy przetwarzanie zostanie odrzucone.

 

3.2 Marketing bezpośredni:

Jeśli jesteś już uwzględniony na naszej liście mailingowej do otrzymywania materiałów marketingowych w formie papierowej i / lub elektronicznej, MOBILE LOCKER może wykorzystywać twoje dane do wysyłania materiałów marketingowych i innych w odniesieniu do różnych usług.

Zezwolenie to można wycofać w dowolnym momencie, bez uzasadnienia i bezpłatnie lub klikając link rezygnacji z subskrypcji podany w tym celu. Ten link do rezygnacji z subskrypcji jest wysyłany na każdy e-mail wysłany z bezpośredniego marketingu.

MOBILE LOCKER nie sprzedaje Twoich danych osobowych, nie wynajmuje ich ani nie udostępnia komercyjnie osobom trzecim (w tym partnerom handlowym lub MOBILE LOCKER), chyba że za Twoją uprzednią zgodą i potwierdzeniem lub otrzymaniem przez stronę trzecią.

Artykuł 4 – Czas trwania przetwarzania

Dane osobowe są przez nas przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do celów przetwarzania oraz w związku z umową między MOBILE LOCKER a Tobą.

Artykuł 5 – Twoje prawa

Poniższe prawa w odniesieniu do własnych danych osobowych można zawsze wykonać na prosty wniosek.

5.1 Prawo dostępu i kontroli:

Masz prawo do bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Do tego MOBILE LOCKER zapewnia narzędzie online, w którym zawsze możesz sprawdzić swoje preferencje i dane.

5.2 Prawo do poprawy, usunięcia i ograniczenia:

Możesz dowolnie ujawniać swoje dane osobowe MOBILE LOCKER. Ponadto zawsze masz prawo żądać od nas poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych. MOBILE LOCKER zobowiązuje się do przetworzenia każdego żądania w ciągu maksymalnie 72 godzin.

5.3 Prawo do oporu:

Zawsze masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych z poważnych i uzasadnionych powodów w celu lub marketingu bezpośredniego.

5.4 Prawo do przeniesienia:

Masz prawo uzyskać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym formacie i / lub przekazać je innym odpowiedzialnym osobom.

5.5 Prawo do wycofania zgody:

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej uprzedniej zgody, masz oczywiście prawo do wycofania tej zgody.

5.6 Korzystając ze swoich praw:

Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami w tym celu, pocztą elektroniczną na adres admin@mobilelocker.eu. W celu identyfikacji można poprosić o dodatkową identyfikację. W przypadku innych wniosków (współpraca / kwestionowanie treści / umieszczone linki) można się skontaktować za pośrednictwem strony kontaktowej.

5.7 Automatyczne decyzje i profilowanie:

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych MOBILE LOCKER utworzy profil, aby zaoferować Ci usługi dostosowane do twoich potrzeb. Jednak usługi te nigdy nie są oferowane całkowicie indywidualnie. Dane są uzupełniane i wymagane tylko wtedy, gdy jest to konieczne i są dostępne tylko dla usług wewnętrznych w MOBILE LOCKER, pod warunkiem, że dostępne są wystarczające prawa dostępu.

5.8 Prawo do złożenia skargi:

Masz prawo złożyć skargę do belgijskiej komisji ds. Prywatności: Komisji Ochrony Prywatności, Drukpersstraat 35, 1000 Bruksela, Tel +32 (0) 2 274 48 00, e-mail: komisja@privacycommission.be.

Artykuł 6 – Bezpieczeństwo i poufność

6.1 Opracowaliśmy środki bezpieczeństwa dostosowane technicznie i organizacyjnie, aby uniknąć zniszczenia, utraty, fałszowania, modyfikacji, nieuprawnionego dostępu lub przypadkowego powiadomienia zebranych danych osobowych osób trzecich, a także wszelkich innych nieuprawnionych danych osobowych lub przetwarzania. ta informacja.

6.2 W żadnym wypadku MOBILE LOCKER nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych przez osoby trzecie.

6.3 Zawsze musisz przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. W związku z tym ponosisz wyłączną odpowiedzialność za korzystanie ze strony internetowej lub komputera, adresu IP i danych identyfikacyjnych, a także za poufność.

Artykuł 7 – Dostęp stron trzecich

7.1 W celu przetwarzania danych osobowych zapewniamy dostęp do danych osobowych naszym pracownikom.

7.2 Gwarantujemy podobny poziom ochrony poprzez egzekwowanie zobowiązań umownych wobec tych pracowników i osób wyznaczonych, które są podobne do niniejszej Polityki prywatności.

7.3 Wyświetlenia i kliknięcia reklamowe mogą być rejestrowane przez MOBILE LOCKER oraz przez sieci reklamowe, w których uczestnicy MOBILE LOCKER. W tym celu aktywne są następujące sieci:

  • Brak

Artykuł 8 – Linki do innych stron internetowych
8.1 MOBILE LOCKER nie ponosi odpowiedzialności za treści ani strony internetowe połączone z MOBILE LOCKER przez administratora lub gości. Odwiedzający ma świadomość, że prywatność innych stron internetowych może różnić się od MOBILE LOCKER.

 

8.2 Link do strony internetowej nie może być brany pod uwagę w celu wyraźnego zatwierdzenia zawartości tej strony, a poprawności nie można zagwarantować na stałe.

Artykuł 9 – Pliki Cookie

9.1 Odnosimy się do oświadczenia dotyczącego plików cookie lub tej strony internetowej w sprawie korzystania z plików cookie.